ชาญชัย ทองอ้ม

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:56โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:00 ]

      เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา

 

      โดย นายชาญชัย  ทองอ้ม

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1