บุปผา ชาดา

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:51โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:01 ]

      เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กก แม่กด แม่กน แม่เกย

 

      โดย บุปผา   ชาดา

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Comments