พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:51โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:03 ]

      เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้


      โดย ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์


      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


      โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1