บุญชู คำพวง

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:51โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:05 ]

      เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

      โดย นายบุญชู  คำพวง

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1