จินตนา โพธิ์ชัย

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:51โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:06 ]

      เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากวิชาภาษาไทย


      โดย นางจินตนา   โพธิ์ชัย


      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


      โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1