เดือนแรม ใจวัน

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:50โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:08 ]

      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคำที่มี ห เป็นอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


      โดย นางเดือนแรม   ใจวัน


      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


      โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1