กัญจา วาจาดี

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:50โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:10 ]

      เรื่อง รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย


      โดย นางสาวกัญจา   วาจาดี


      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


      โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1