จิรัญญา มาตรไตร

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:49โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:12 ]

      เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


      โดย นาวสาวจิรัญญา  มาตรไตร


      ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา


      วิทยฐานะ ชำนาญการ