มนตรี ภิรมย์ชม

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:49โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:14 ]

      เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร 

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


      โดย นายมนตรี   ภิรมย์ชม


      ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง


      วิทยฐานะ ชำนาญการ