ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ

โพสต์17 ต.ค. 2561 06:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 06:56 ]
ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
17 ต.ค. 2561 06:55