สมพิศ ไพศาล

โพสต์20 ก.ย. 2561 20:23โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]
ชื่อ นางสาวสมพิศ  ไพศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
20 ก.ย. 2561 20:23
Comments