นางสุพัตรา สืบจากถิ่น

โพสต์3 ก.ย. 2561 19:52โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 20:24 ]
    
                                                        
                                               

ชื่อ นางสุพัตรา สืบจากถิ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
3 ก.ย. 2561 19:52
Comments