กิ่งแก้ว เกยพุดซา

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:45โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:19 ]

      เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


      โดย นางกิ่งแก้ว  เกยพุดซา


      ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ


      วิทยฐานะ ชำนาญการ