ภนิตา แซ่ปึง

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:44โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:21 ]

      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


      โดย นางภนิตา  แซ่ปึง


      ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์


      วิทยฐานะ ชำนาญการ

     

 
Comments