สุทิศา ตอสกุล

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:44โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:22 ]

      เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


      โดย นางสุทิศา  ตอสกุล


      ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา


      วิทยฐานะ ชำนาญการ