อภิญญา หลินศรี

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:44โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:24 ]

      เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ


      โดย นางอภิญญา หลินศรี


      ตำแหน่ง ครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล


      วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ