สุนทรีย์ แสงหงษ์

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:43โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2558 00:28 ]

      เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้วยยุทธวิธี 3 ค.


      โดย นางสุนทรีย์  แสงหงษ์


      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านพัฒนาสามัคคี


      วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ